++ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 2 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1