ประชุมฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวินัย  แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน