ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566