งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีเปิด งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน และนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มี กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณเวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566