ร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อม MOU สอบบรรจุครู

นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 และบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาและการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต กทม. ด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม พ.ศ. 2566