ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มกฎหมายและคดี

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมกลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงบทบาทในการทำงาน และติดตามผลการปฎิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566