โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน