ผ้าป่าสามัคคีบูรณะบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ

เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  มอบหมายให้กลุ่ม DLICT  กุล่มพัฒนาครูฯ  และกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำพูน  เขต 1 เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ  โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  อ.เมือง  จ.ลำพูน