ประชุมสัมมนาทางวิชาการแนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการแนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์รีสอร์ท ลำพูน อ.เมือง  จ.ลำพูน