“ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 3)

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1กล่าวรายงานโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 3) โดยมีนายหิรัญ ชัยนุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีทำบุญและส่งมอบบ้านใหม่หลังที่ 3 ให้กับนักเรียน เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วาวแวว และเด็กหญิงเพ็ญนิชา สุธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดป่าตึง – ห้วยยาบ ในการนี้ได้มี นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดฯ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ณ บ้านป่าตึงห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566