ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบปะกลุ่มอำนวยการ และบุคคล สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1  และกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงบทบาทในการทำงาน และติดตามผลการปฎิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566