ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2/2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมผู้ติดตาม ดร.ตฤน ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. โดยได้พบปะพร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งได้ให้เกียรติมอบรางวัล IQA AWARD ระดับ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 แก่โรงเรียนในสังกัดฯ  และบันทึกภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นที่ระลึก  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ  ต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน