ประชุมคณะกรรมการเตรียมสอบบรรจุ ผอ.โรงเรียน

นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2566