การพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน อ.3 ด้วยรูปแบบ SPD3CA

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด้วยรูปแบบ SPD3CA สู่การปฏิบัติ ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน