รับมอบบ้านนักเรียน หลังที่ 4

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับมอบบ้าน “โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน หลังที่ 4” บ้านนายบัณทัต ชัยวงค์ นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีดร.ตฤน ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เป็นผู้ติดตาม ในการนี้ได้มี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานฯ และนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นตัวแทนอาจารย์ประสิทธิ์ มณีวรรณ์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการส่งมอบและกล่าวต้อนรับฯ ในการนี้ได้มีนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน