ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน