ต้อนรับคณะติดตามการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.พิชัย​ บุญมาหนองคู​ รอง​ ผอ.สพป.ลำพูน​ เขต​ 1 ดร.กฤติน​ พันธ์ุเสมา​ รองผอ.สพป.ลำพูน​ เขต​ 1 ศน.ประสิทธิ์​ กะตะศิลา​ ผอ.กลุ่มนิเทศ​ และติดตามฯ​ และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี​ ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.อนงค์นาฎ อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา น.ส.ยลดา คำโสภา นักวิชาการ​ สำนักทดสอบ ทางการศึกษา น.ส.ชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 น.ส.ภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์​ สพม.ลำพูน ลำปาง นางจุฬารัตน์​ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์​ สพป.ลำพูน​ เขต​ 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน