ร่วมประชุม Video Conferenc ผอ.สพป. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1  เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน