พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2566

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เจต 1  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1   ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2566 เพื่อรับนโยบายทางด้านการศึกษา เพื่อนำลงสู่การปฏิบัติในสพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน