กำหนดรายละเอียดประกอบการคัดเลือก อ.ก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกานร พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการคัดเลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565 ที่ว่างก่อนครบวาระ โดยมีดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน