ประชุมฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566