พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ” ครั้งที่ 2 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน