ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ก.ต.ป.น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน