ประชุมธุรการโรงเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เป็นประธานในการประชุมธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อพบปะเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานธุรการโรงเรียน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนางานธุรการของโรงเรียนในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566