ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป