ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1