ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 2

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยการนำของนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ต่อจากนั้นได้มีการการแข่งขันเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอีกด้วย