“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2566

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2566  สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน