++ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธ์ุเสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน