ประชุมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 /2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านสถานที่ กิจกรรมและพิจารณางบประมาณในการจัดการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมสาธิต อ.ป่าซาง จ.ลำพูน