สร้างโรงอาหาร อายิโนะโมะโต๊ะ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางภัทษร คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา นางสาวเกศรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสายรุ้ง แสนละมูล นักวิชาการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ สนับสนุนข้อมูลและให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะกรรมการจาก สพฐ. ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวทางการจัดเตรียมข้อมูล สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร อายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน