ร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช 2566

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน