จัดสรรอัตรากำลังธุรการ สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายวินัยแป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566