เยี่ยมเยือนโรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เยี่ยมเยือนโรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (โรงเรียนวัดต้นโชค) อ.เมือง จ.ลำพูน หลังจากการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน