ลงพื้นที่ติดตามโครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน หลังที่ 4

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะทีมบริหารฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านนักเรียน”โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน หลังที่ 4″ บ้านนายบัณทัต ชัยวงค์ นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ ได้เข้าไปขอบคุณ อ.ประสิทธิ์ มณีวรรณ ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการก่อสร้างให้นักเรียน หลังที่ 4 จนแล้วเสร็จ