อบรมเชิงปฏิบัติการ National  Test : NT ป.3

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต  1  พบปะให้กำลังใจและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคลังข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (National  Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน