ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน