สภากาแฟ “โคมแสนดวง แสนดวงใจ สานสายใยชาวลำพูน”

เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 11/2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดฯ ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัด ภายใต้กิสโลแกน “โคมแสนดวง แสนดวงใจ สานสายใยชาวลำพูน” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน