การประชุมพิจารณารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณจัดหา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1