++ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1