ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ SPD4CA ปี 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน