โครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” หลังที่ 5

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธ์ุเสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ ทีมบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามฯ เดินทางไปให้กำลังใจทีมชมรมลูกจ้าง สพป.ลำพูน ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” หลังที่ 5 ให้ ด.ญ.จิราภรณ์ เหนือคูเมือง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 อ.แม่ทา จ.ลำพูน ณ บ้านทุ่งทองกวาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน