ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด สนง.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอสพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566