ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบนโยบาย

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566