สัมมนา ผอ.สพป. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง 3/2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน