เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชลธีศรีแม่ทา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชลธีศรีแม่ทา ณ โรงเรียนบ้านศรีป้าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน