สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา ปาระมี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการดำเนินการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1