++การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการ