การประชุมทางไกลซักซ้อมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 และสถานศึกษาที่จะกำหนดให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ด้วยระบบ VDO Conference กับ สพฐ. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566