ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าพบนายก อบจ.ลำพูนและนายอำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าพบนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ในการนี้ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เพื่อแนะตัวและขอคำชี้แนะจาก นายก อบจ.ลำพูน ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ฯ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ณ อบจ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน